Maker Vi?t tham d? ATO Keyboard Meetup 2023

May be an image of 1 person and text that says 'ATO Cafe Jalan Sungai Penchala, Kampung Sungai Penchala, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ATO KEYBOARD MEETUP 2023 20th May I 2pm onwards M KEEBS PROJECT 5. ZOMG. ICON LABS HREPOSKSEAPS silkey 15cables STORE KEYBOT X SINGAKBD KBDFANSL'

CHÀO M?NG CÁC MAKER VI?T

Hãy cùng team ICONLABS v??n ra khu v?c và th? gi?i nhé.
Sau khi ?i?n form thì team s? ch? ??ng liên h? v?i các maker trong th?i gian s?m nh?t ?? xác nh?n.

 

Trân tr?ng c?m ?n.
ICONLABS.

Chi phí h? tr?

H?NG M?C THAM GIA Gói A Gói B Gói C
Tr?ng bày s?n ph?m (max 3 s?n ph?m ho?c t?ng không quá 2kg) x x x
L?y feedback t? c?ng ??ng (qua form 5 câu h?i) x x
H? tr? bán hàng x x
H? tr? thuy?t trình v? th??ng hi?u/s?n ph?m trong s? ki?n x
Tr?ng bày thêm 3 s?n ph?m không gi?i h?n kg x
S? l??ng Slot 5 5 2
Chi phí Free 200k 1000k

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart